nén dữ liệu

ZipItFree

Download ZipItFree

ZipItFree là phần mềm cho phép bạn sử dụng một cách dễ dàng mà không bắt phải đăng kí hay trả bất kể một khoản phí nào.


Simplyzip

Download Simplyzip

Simplyzip là một tiện ích nén miễn phí, cho phép bạn nén và giải nén hầu hết tất cả các định dạng phổ biến hiện nay.


PowerArchiver

Download PowerArchiver

PowerArchiver một trong những chương trình nén, giải nén tiến tiến và mạnh mẽ nhất hiện nay.

  • Windows
  • 29.92 MB
  • 2.142
  • 2015 15.01.06

7-Zip 15.05 beta

Download 7-Zip 15.05 beta

7-Zip 15.05 beta được đánh giá là tiện ích nén và giải nén miễn phí tốt nhất hiện nay


7-Zip

Download 7-Zip

7-Zip được đánh giá là tiện ích nén và giải nén miễn phí tốt nhất hiện nay


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com