nén hình ảnh

Quick Image Resizer

Download Quick Image Resizer

Quick Image Resizer là chương trình rất mạnh mẽ, kỹ thuật dễ dàng thay đổi kích thước ảnh của bạn.


WinSoftMagic Photo Editor

Download WinSoftMagic Photo Editor

WinSoftMagic Photo Editor là sản phẩm được thiết kế để giúp người sử dụng chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng mà vẫn giữ nguyên được chất lượng gốc


AutoWin Photo Resizer

Download AutoWin Photo Resizer

AutoWin Photo Resizer cho phép bạn thay đổi kích thước, chuyển đổi định dạng và nén ảnh với giao diện người dùng dễ sử dụng


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com