quản lý file ftp

WinSCP

Download WinSCP

WinSCP giúp người dùng tải dữ liệu lên Server hoặc download dữ liệu từ Server về máy tính một cách nhanh chóng, an toàn.

  • Windows
  • 5.55 MB
  • 197
  • 5.7.4 Build 5553

FileZilla Server

Download FileZilla Server

FileZilla Server là phần mềm miễn phí mã nguồn mở cho phép bạn tự tạo lập và cấu hình FTP Server.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com