quay video màn hình

Wondershare DemoCreator

Download Wondershare DemoCreator

Wondershare DemoCreator là chương trình ghi màn hình đơn giản cho phép người sử dụng quay lại các hoạt động diễn ra trên màn hình máy tính.


Jing

Download Jing

Jing phần mềm chụp hình và quay video màn hình desktop hoàn toàn miễn phí được thiết kế đơn giản (nhưng khá đẹp) giúp người dùng dễ dàng thao tác


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com