SetCPU for Root Users cho android

SetCPU for Root Users

Download SetCPU for Root Users

SetCPU là công cụ có thể thay đổi cài đặt CPU trên điện thoại Motorola Droid, Nexus One, G1, G2, Samsung Galaxy S, myTouch 4G, Motorola Xoom, hoặc các thiết bị di động khác nhằm cải thiện khả năng hoạt động hoặc tiết kiệm pin.

  • Android
  • Khác nhau tùy theo thiết bị
  • 3.122
  • Khác nhau tùy theo thiết bị

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com