tải Boingo Wi-Finder

Boingo Wi-Finder

Download Boingo Wi-Finder

Với ứng dụng Boingo Wi-Finder, chưa bao giờ việc tìm kiếm những điểm phát wifi lại đơn giản và dễ dàng như bây giờ. Giờ đây, bạn đã có thể tận hưởng khả năng tự kết nối với những điểm phát Wifi miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com