tải Boldomatic - Everything Text

Boldomatic – Everything Text

Download Boldomatic – Everything Text

Thể hiện bản thân qua ngôn từ. Boldomatic for Android là cách đơn giản và thú vị để khám phá, tạo và chia sẻ những tuyên bố bằng chữ. Nó được thiết kế dành cho những ai muốn vượt qua những phương tiện truyền thông xã hội thông thường và dễ dàng biến mọi thứ mình muốn nói trở thành phát biểu hình ảnh táo bạo.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com