tải Droid Over Wifi

Droid Over Wifi

Download Droid Over Wifi

Không dây, không drivers, không cáp, không bluetooth chỉ cần WiFi và trình duyệt để kết nối thiết bị Android của bạn với máy tính để bàn hoặc xách tay thậm chí với một thiết bị Android với ứng dụng Droid Over WiFi đã được cài đặt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com