tải Square InstaPic No Crop Photo

Square InstaPic No Crop Photo

Download Square InstaPic No Crop Photo

Đăng tải ảnh lên Instagram với kích thước đầy đủ với ứng dụng Square InstaPic for Android – không cần tơi ứng dụng cắt ảnh vuông nữa. Ứng dụng chỉnh sửa ảnh này sẽ giúp biến tất cả các bức ảnh trở thành ảnh vuông theo kích thước của mạng xã hội instagram. Giờ đây, sẽ không còn thất vọng khi phải cắt những bức ảnh kích thước tuyệt vời trước khi đăng tải lên mạng xã hội nữa. Ứng dụng chỉnh sửa ảnh này cũng cung cấp chức năng camera để người dùng có thể chụp nhanh, áp dụng các hiệu ứng yêu thích và một lần kích để chia sẻ với bất kỳ ứng dụng nào khác. Rất nhanh chóng và đơn giản.

  • Android
  • Khác nhau tùy theo thiết bị
  • 3.149
  • Khác nhau tùy theo thiết bị

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com