tải Taekwondo Game Global Tournament

Taekwondo Game Global Tournament

Download Taekwondo Game Global Tournament

Taekwondo Game Global Tournament for iOS là tựa game đầu tiên về môn võ thuật Taekwondo truyền thống của Hàn Quốc, được cung cấp miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.

  • iOS
  • 78.3 MB
  • 1.897
  • 1.5.55148636

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com