Talking Tom for Messenger cho android

Talking Tom for Messenger

Download Talking Tom for Messenger

Talking Tom for Messenger được tích hợp ứng dụng gửi tin nhắn miễn phí của Facebook Messenger cho đối tượng người dùng 13 tuổi trở lên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com