tạo font chữ

iFontMaker cho iOS

Download iFontMaker cho iOS

Vơí iFontMaker bạn hoàn toàn có thể thay đổi, hay thậm chí là tự thiết kế font chữ theo sở thích cá nhân.

  • iOS
  • 1.6 MB
  • 1.516
  • 2.70

Type Light

Download Type Light

Type Light hỗ trợ người dùng quản lý các font chữ trên hệ điều hành, người dùng có thể thực hiện xem trước kiểu chữ của font chữ…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com