theo dõi máy tính

StatWin Pro

Download StatWin Pro

StatWin Pro là công cụ giúp bạn theo dõi giám sát máy tính dựa trên việc thu thập phân tích số liệu các hoạt động của máy tính


Quick Keylogger

Download Quick Keylogger

Quick Keylogger là phần mềm “âm thầm” ghi lại những lần nhấn phím nhằm giúp việc theo dõi máy tính dễ dàng hơn.


Revealer Keylogger Free

Download Revealer Keylogger Free

Revealer Keylogger Free là công cụ hoàn toàn miễn phí cho phép người dùng theo dõi và giám sát mọi hoạt động trên máy tính của mình


Family Keylogger

Download Family Keylogger

Family Keylogger cho phép bạn giám sát người dùng chung máy tính với mình đã làm gì khi bạn không có ở đó…


Spyrix Free Keylogger

Download Spyrix Free Keylogger

Spyrix Free Keylogger là phần mềm miễn phí cho phép bạn ghi lại tất cả tổ hợp bàn phím để theo dõi mọi hoạt động trên máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com