thiết kế slideshow

Photo DVD Burner

Download Photo DVD Burner

Photo DVD Burner là một phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng tạo ra các trình chiếu ảnh ấn tượng và sau đó ghi chúng sang đĩa DVD, VCD hay SVCD.


Slideshow Movie Creator

Download Slideshow Movie Creator

Slideshow Movie Creator là chương trình biến những bức ảnh tĩnh của mình trở thành những trình chiếu ấn tượng và sống động để dễ dàng chia sẻ với người khác


Photo Flash Maker

Download Photo Flash Maker

Photo Flash Maker là một ứng dụng hữu hiệu cho phép người dùng tạo ra các trình chiếu flash độc đáo từ nhiều định dạng ảnh, video và audio


ProShow Producer

Download ProShow Producer

ProShow Producer là một ứng dụng tạo slideshow chuyên nghiệp và dễ sử dụng. Nó giúp người dùng có thể thiết kế được những trình chiếu ấn tượng và độc đáo


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com