Tocomail - Safe Email for Kids cho iOS

Tocomail – Safe Email for Kids

Download Tocomail – Safe Email for Kids

Tocomail for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một hộp thư điện tử an toàn và tin cậy cho trẻ em.

  • iOS
  • 52.1 MB
  • 2.963
  • 5.5

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com