VietKey

VTKey

Download VTKey

VTKey là bộ gõ tiếng việt với các chức năng cơ bản, thích ứng với mọi ứng dụng trên Window.


FVIK

Download FVIK

FVIK là phần mềm cho phép gõ tiếng Việt theo phong cách mới dành cho mọi hệ điều hành Windows.


Vietkey

Download Vietkey

Vietkey là bộ gõ tiếng việt đơn giản, gọn nhẹ, thích hợp trên nhiều loại hệ điều hành.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com