Honeywell International, Inc.

Total Connect 2.0

Total Connect 2.0

  • 08/08/2015 06:52

Total Connect 2.0 for Android là ứng dụng quản lý và điều khiển từ xa tiện ích, miễn phí trên các thiết bị Android.


Total Connect

Total Connect

  • 08/08/2015 06:51

Total Connect for Android là ứng dụng quản lý từ xa thông minh và chuyên nghiệp cho các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com