Microsoft


Microsoft Visual Studio Test Professional 2012

Microsoft Visual Studio Test Professional 2012

  • 18/07/2015 16:03

Microsoft Visual Studio Test Professional 2012 là phần mềm lý tưởng dành cho tester, chuyên gia phân tích nghiệp vụ, quản lý sản phẩm và nhà đầu tưMicrosoft Visual Studio 2010 Ultimate

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate

  • 15/07/2015 15:22

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate bao gồm các công cụ tích hợp để phát triển và hạ tầng máy chủ để quản trị mã nguồn, thông tin dự án phần mềm của doanh nghiệp


Microsoft Visual Studio Professional 2012

Microsoft Visual Studio Professional 2012

  • 18/07/2015 16:59

Visual Studio Professional 2012 là phần mềm chuyên nghiệp để làm đơn giản hóa các chức năng tạo, sửa lỗi và triển khai phần mềm Windows, Microsoft Office


Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta

Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta

  • 18/07/2015 16:40

Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta có thể được coi là 1 trong những môi trường phát triển ứng dụng với nhiều giải pháp công nghệ mới


Microsoft Visual Studio Ultimate 2012

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012

  • 18/07/2015 16:08

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 là giải pháp mạnh mẽ để hỗ trợ các nhóm thiết kế và tạo ra những ứng dụng chất lượng cao để thỏa mãn nhu cầu người sử dụng.


Microsoft Office Accounting Professional 2008

Microsoft Office Accounting Professional 2008

  • 18/07/2015 15:46

Microsoft Office Accounting Professional là một gói phần mềm tính toán toàn diện, dễ dùng hoạt động với những ứng dụng Office khác mà bạn biết.


Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1

Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1

  • 18/07/2015 15:40

Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1 để khắc phục lỗ hổng bảo mật được xác định trong ứng dụng MFC dẫn tới không xác định system/localization.


Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1

Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1

  • 18/07/2015 15:35

Microsoft Visual Studio 2003 Service Pack 1 để khắc phục lỗ hổng bảo mật được xác định trong ứng dụng MFC dẫn tới không xác định system/localization.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com