Microsoft

Microsoft Office Visio 2010 Service Pack 1

Microsoft Office Visio 2010 Service Pack 1

  • 14/07/2015 09:39

Microsoft Office Visio 2010 Service Pack 1 có chứa các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện tính bảo mật, hiệu suất và tính ổn định.


Microsoft Office Project Professional 2007

Microsoft Office Project Professional 2007

  • 13/07/2015 16:39

Microsoft Office Project Professional 2007 không chỉ cung cấp công cụ báo cáo hữu hiệu mà còn lên kế hoạch hướng dẫn cụ thể và các công cụ mềm dẻo.


Microsoft PowerPoint Viewer 2007

Microsoft PowerPoint Viewer 2007

  • 13/07/2015 15:33

Microsoft PowerPoint Viewer là ứng dụng miễn phí có thể giúp bạn mở (không hỗ trợ chỉnh sửa) các file PowerPoint.


Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

  • 13/07/2015 15:12

Microsoft .NET Framework của Microsoft là nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc có sẵn trong các hệ điều hành Windows


Microsoft Small Business Office 2007

Microsoft Small Business Office 2007

  • 13/07/2015 15:00

Microsoft Small Business Office 2007 giúp các doanh nghiệp nhỏ làm quen với phần mềm CRM phục vụ các hoạt động marketing, bán hàng… ở mức đơn giản.


Microsoft Office Outlook Connector

Microsoft Office Outlook Connector

  • 13/07/2015 14:53

Microsoft Office Outlook Connector là tiện ích cho phép cấu hình các tài khoản (account) email ở các dịch vụ cung cấp tài khoản email .


Microsoft Office Project 2010 Service Pack 1

Microsoft Office Project 2010 Service Pack 1

  • 13/07/2015 14:26

Service Pack 1(SP1) phiên bản cho Microsoft Office Project 2010 có chứa các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện tính bảo mật, hiệu suất và tính ổn định.


PowerPoint Viewer

PowerPoint Viewer

  • 13/07/2015 14:18

PowerPoint Viewer là một tiện ích văn phòng của Microsoft, có thể giúp người sử dụng xem và trình chiếu các file văn bản Microsoft PowerPoint được tạo ra.


WebMatrix

WebMatrix

  • 13/07/2015 14:07

WebMatrix công cụ phát triển Web miễn phí nhằm giúp các nhà phát triển web ở mọi cấp độ dễ dàng kiến tạo, chỉnh sửa và phát hành web trên mạng internet.


Microsoft Office Visio Premium

Microsoft Office Visio Premium

  • 13/07/2015 11:07

Microsoft Office Visio là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com