Microsoft

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1

  • 18/07/2015 15:31

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 fix một sự không tương thích giữa Microsoft Windows Software Development Kit và nền tảng .NET Framework 3.5.


Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

  • 18/07/2015 15:27

microsoft visual studio 2010 service pack 1 khắc phục lỗ hổng bảo mật được xác định trong ứng dụng MFC dẫn tới không xác định được tới system/localization.


Visual Studio LightSwitch

Visual Studio LightSwitch

  • 18/07/2015 14:54

Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 là công cụ phát triển ứng dụng doanh nghiệp rất linh hoạt.


Microsoft Kodu Game Lab

Microsoft Kodu Game Lab

  • 18/07/2015 12:24

Microsoft Kodu Game Lab là phần mềm miễn phí cho phép các em nhỏ có thể lập trình và viết nên trò chơi của chính mình với sự hỗ trợ của ngôn ngữ Kodu.


Visual Studio Express 2013

Visual Studio Express 2013

  • 18/07/2015 12:16

Visual Studio Express 2013 tổ hợp các công cụ để giúp bạn tạo ứng dụng cho nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows 8.1, Windows Phone, web hoặc cloud.


Microsoft Visual Studio 2010 Premium

Microsoft Visual Studio 2010 Premium

  • 18/07/2015 11:21

Microsoft Visual Studio 2010 Premium giúp đơn giản hóa mọi công việc, hỗ trợ lập trình viên thiết kế, code, thử nghiệm và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.Microsoft SQL Server 2000 Service Pack

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack

  • 18/07/2015 11:12

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack là bản cập nhất mới nhất, toàn diện nhất cho SQL Server 2000 với tính năng khắc phục lỗi phần mềm,


Microsoft SQL Server 2008 Service Pack

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack

  • 18/07/2015 11:02

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack đã được phát hành, giữ những tính năng có sẵn, cải tiến quan trọng trong Microsoft SQL Server 2008 Service PackMở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com