NETGATE Technologies

Amiti Antivirus

Amiti Antivirus

  • 11/08/2015 08:46

Amiti Antivirus là phần mềm chống virus cho máy tính hiệu quả và dễ sử dụng. Nó chống lại virus, trojan, sâu máy tính và phần mềm độc hại.


Spy Emergency

Spy Emergency

  • 03/07/2015 15:32

Spy Emergency là một phần mềm Anti Spyware và Anti Trojan có kết hợp các công nghệ bảo mật nhằm ngăn chặn và gỡ bỏ spyware, trojan và spam.


FortKnox Personal Firewall

FortKnox Personal Firewall

  • 25/06/2015 09:55

FortKnox Personal Firewall – Bảo vệ máy tính trước hacker, trojan, spyware


BlackHawk Web Browser

BlackHawk Web Browser

  • 18/06/2015 14:03

BlackHawk Web Browser là một trình duyệt Internet dựa trên Chromium hỗ trợ duyệt web theo thẻ, các extension và công cụ phát triển khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com