chỉnh sửa file audio

AV Audio Editor

Download AV Audio Editor

AV Audio Editor là một phần mềm chỉnh sửa âm thanh kỹ thuật số có đầy đủ tính năng mà người dùng cần để ghi âm, mix nhạc, chỉnh sửa, phân tích hiệu ứng.


SuperEZ Wave Editor

Download SuperEZ Wave Editor

SuperEZ Wave Editor là một trình chỉnh sửa tập tin âm thanh đơn giản nhưng mạnh mẽ mà được thiết kế dành cho người dùng Windows. Với nó


Audio Editor Pro

Download Audio Editor Pro

Audio Editor Pro là phần mềm chỉnh sửa audio ,hiển thị sóng ảnh của file audio, lọc, áp dụng hàng loạt hiệu ứng audio, chuyển đổi định dạng…


Cool Record Edit Deluxe

Download Cool Record Edit Deluxe

Cool Record Edit Deluxe là một giải pháp lý tưởng để giúp người dùng thực hiện quá trình chỉnh sửa file audio của mình một cách hiệu quả.


WaveCut Audio Editor

Download WaveCut Audio Editor

WaveCut Audio Editor là một trình chỉnh sửa âm thanh đã được cải tiến dành cho người dùng Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com