file

Ease Pdf to Text Extractor

Download Ease Pdf to Text Extractor

Ease PDF to Text Extractor là phần mềm tiện ích miễn phí. Nó cho phép bạn chuyển đổi tập tin PDF của bạn sang định dạng văn bản một cách rất dễ dàng.


Stereogram Creator

Download Stereogram Creator

Bạn sẽ có ngay một bức ảo ảnh không gian ba chiều như ý với chương trình tạo ảnh ảo StereoGram Creator.


Text Mining Tool

Download Text Mining Tool

Bạn cần sao chép một đoạn văn bản trong toàn bộ file thì cũng phải qua nhiều thao tác, nhưng nếu sử dụng Text Mining Tool thì công việc trở nên đơn giản.


Some PDF Image Extract

Download Some PDF Image Extract

Some PDF Image Extract có thể lấy hình ảnh bên trong file PDF nhanh chóng và dễ dàng mà chất lượng ảnh không hề giảm.


1-2-3PDFConverter

Download 1-2-3PDFConverter

1-2-3PDFConverter giúp bạn thực hiện chuyển đổi file PDF thành một file Word chỉ qua 3 bước thiết lập như chính tên gọi của chương trình này vậy.


Advanced Email Extractor

Download Advanced Email Extractor

Advanced Email Extractor là phần mềm trích xuất e-mail từ các Website, file HTML và file TXT, hỗ trợ giao thức mạng HTTP, HTTPS.


E-mail Address Collector

Download E-mail Address Collector

Email Address Collector là chương trình có khả năng lùng sục vào tất cả ngõ ngách trong máy tính của bạn để thu thập toàn bộ địa chỉ e-mail nằm trong đó.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com