file

Font Install & Backup

Download Font Install & Backup

Font Install and Backup (FB) là công cụ FB thì việc sao lưu và phục hồi font chữ của bạn sẽ trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.


PixRecovery

Download PixRecovery

PixRecovery là một tiện ích cho phép hồi phục dữ liệu cho những bức ảnh bị hư hay lỗi


Easy Video Accelerator Downloader

Download Easy Video Accelerator Downloader

Easy Video Accelerator Downloader giúp tăng tốc độ xem video clip trực tuyến tại YouTube, tự động bắt link tải video, nhạc, tăng tốc độ tải file đến 5 lần.


BitSpirit

Download BitSpirit

BitSpirit là một chương trình BitTorrent client mạnh mẽ và dễ sử dụng. Chương trình hỗ trợ download đa luồng, xếp hàng đợi, port-maping…


FTPGetter 3 Professional

Download FTPGetter 3 Professional

Chương trình FTPGetter 3 Professional sẽ tự động hóa quá trình truyền thông FTP và SFTP để đưa phương pháp thủ công trở thành lạc hậu


WS_FTP Professional

Download WS_FTP Professional

WS_FTP Professional là một ứng dụng Windows có chức năng truyền tải các file giữa máy PC của bạn và một hệ thống ở xa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com