keylogger

Micro keylogger

Download Micro keylogger

Micro Keylogger là phần mềm keylogger ẩn, cho phép bạn theo dõi tất cả những gì xảy ra trên máy tính của mình.


Award Keylogger

Download Award Keylogger

Award Keylogger cho phép theo dõi mọi hoạt động của người dùng trên bất kỳ máy tính nào theo thời gian thực, và nó ghi lại quá trình sử dụng của mỗi máy.


All In One Keylogger

Download All In One Keylogger

All In One Keylogger là ứng dụng cho phép bạn bí mật theo dõi mọi hoạt động máy tính và tự động gửi file log đến địa chỉ email hoặc tài khoản FTP của mình.


The Best Keylogger

Download The Best Keylogger

The Best KeyLogger cho phép bạn đọc và xem mọi thứ xảy ra trên máy tính của mình khi bạn không có mặt ở đó


Comodo i-Vault

Download Comodo i-Vault

Comodo i-Vault có khả năng tự động lưu giữ tài khoản, mật khẩu của bạn và được ví như một cuộc cách mạng hóa trong phương cách quản lý và bảo mật thông tin


LightLogger

Download LightLogger

LightLogger là phần mềm giám sát máy tính, cho phép bạn theo dõi những gì đang xảy ra trên máy tính của bạn.


TurboCrypt

Download TurboCrypt

TurboCrypt có thể mã hóa ký tự bàn phím trước khi malware ghi lén bàn phím hoặc chụp màn hình có cơ hội ghi lại cái gì đang nhập vào.


Screenshot Keylogger

Download Screenshot Keylogger

Screenshot Keylogger là một phần mềm keylogger tuyệt hảo nó có thể ghi lại các phím bấm, clipboard, screenshot, các ứng dụng và các website.


Award Keylogger

Download Award Keylogger

Award Keylogger cho phép theo dõi mọi hoạt động của người dùng trên bất kỳ máy tính nào theo thời gian thực, và nó ghi lại quá trình sử dụng của mỗi máy.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com