Tự động

Dropresize

Download Dropresize

Dropresize là công cụ giúp bạn thay đổi kích cỡ hình ảnh tự động, bất cứ khi nào có tập tin mới được đặt vào thư mục.


AutoScreenShot

Download AutoScreenShot

AutoScreenShot là một tiện ích miễn phí cho phép tự động chụp lại những hình ảnh trên màn hình trong mỗi khoảng thời gian nhất định…


Comodo i-Vault

Download Comodo i-Vault

Comodo i-Vault có khả năng tự động lưu giữ tài khoản, mật khẩu của bạn và được ví như một cuộc cách mạng hóa trong phương cách quản lý và bảo mật thông tin


Image Analyzer

Download Image Analyzer

Image Analyzer cho phép bạn thay đổi kích thước, cắt xén hình ảnh, thêm vào các hiệu ứng, lọc hình ảnh, tự động thay chỉnh màu sắc …


Flexcrypt Free

Download Flexcrypt Free

Flexcrypt Free là một phần mềm nhỏ cho phép bạn mã hoá và giải mã email của mình. Việc mã hoá này để đảm bảo tính riêng tư.


Xobni

Download Xobni

Xobni với tính năng tự động theo dõi contacts và phân loại e-mail thành những mẩu nhỏ có thể tìm kiếm.


Easy Message Express

Download Easy Message Express

Easy Message Express bạn còn có thể sử dụng tài khoản này để kiểm soát 4 tài khoản: AOL, ICQ, MSN và Yahoo.


Solid Capture

Download Solid Capture

Solid Capture là công cụ chụp màn hình quen thuộc trên Windows. Tiện ích này sẽ giúp bạn chụp bất cứ thứ gì “lai vãng” tại bất kì điểm nào trên màn hình


Toon Boom Animate

Download Toon Boom Animate

Toon Boom Animation Studio vừa được giới thiệu với các tính năng diễn hoạt 2D đáng chú ý, cho phép tích hợp tốt hơn các file PhotoShop vào Toon Boom studio


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com