Windows

Power Data Recovery

Download Power Data Recovery

Power Data Recovery là sản phẩm phần mềm an toàn, chỉ đọc dùng khôi phục lại các dữ liệu đã mất. Có khả năng khôi phục trên cả hai phân vùng FAT và NTFS.


File Scavenger

Download File Scavenger

File Scavenger là tiện ích có thể phục hồi dữ liệu bị xóa nhầm hoặc các file nằm trong phân vùng ổ cứng bị hỏng.


Python

Download Python

Python là ngôn ngữ lập trình đang ngày càng phổ biến, và cũng là ngôn ngữ thường được chọn để giảng dạy những người mới học lập trình.

  • Windows
  • 23.7 MB
  • 2.709
  • Python 3.4.3

MouseLight

Download MouseLight

là một công cụ hữu ích có tác dụng nhấn mạnh những nội dung cần thiết trong bài trình chiếu, giúp cho việc trình chiếu thêm phần hiệu quả.


MDaemon Email Server

Download MDaemon Email Server

MDaemon Email Server ứng dụng tương thích tốt với nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows, hỗ trợ các giao thức thông dụng như IMAP, SMTP, và POP3…


FontDoctor for Windows

Download FontDoctor for Windows

FontDoctor for Windows sinh ra để cứu lấy các font chữ do chính bạn thiết kế ra hoặc sưu tập được mà bạn chẳng may xóa mất.


Core FTP Pro

Download Core FTP Pro

Core FTP Pro là một phần mềm dùng trong Windows bao gồm những tính năng client FTP mà bạn cần.Những tính năng như SFTP, SSL, TLS, IDN, tích hợp trình duyệt.


FTP Commander Pro

Download FTP Commander Pro

FTP Commander Pro là một chương trình FTP cho máy trạm trên nền Windows. Nó giúp bạn tải về và đẩy lên dữ liệu hoặc hủy một hoặc nhiều tập tin.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com