Hướng dẫn xem ai đã từng bỏ qua yêu cầu kết bạn trên Facebook

Nếu bạn đã từng sử dụng Facebook, chắc bạn hiểu cảm giác khó chịu thế nào khi chờ đợi một người nào đó chấp nhận yêu cầu kết bạn của mình. Hóa ra, có một cách dễ dàng để xem tất cả những người đã không chấp nhận yêu cầu của bạn.

Dưới đây là cách làm thế nào để nhìn thấy tất cả những người đã bỏ qua yêu cầu kết bạn của bạn trên Facebook.

Hãy đăng nhập vào Facebook và nhấn vào biểu tượng “Friends” ở phía trên bên phải của màn hình.

Nhấp vào “See all” ở dưới cùng của danh sách được mở.

Tiếp theo, nhấp vào “View Sent Requests”

Và bây giờ bạn có thể dễ dàng truy cập vàp danh sách tất cả những người đã không chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com