truyền tải file

SecureFX

Download SecureFX

SecureFX là một tiện ích với bảo mật cao trong việc truyền tải file từ client với tính mềm dẻo trong việc cấu hình và chuyển đổi qua lại giữa các giao thức.


TurboFTP

Download TurboFTP

TurboFTP 6.30.850 là một phần mềm client FTP vững chắc và nó cho phép bạn truyền tải file (upload hoặc download)với tốc độ cực nhanh giữa máy tính với nhau.


AutoFTP Service

Download AutoFTP Service

AutoFTP Service là ứng dụng truyền tải file có chức năng hỗ trợ bạn thực hiện quá trình truyền tải dữ liệu theo lịch trình định sẵn.


WinSCP Portable

Download WinSCP Portable

WinSCP là một tiện ích SFTP, FTP client, mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows. Nó giúp truyền tải file an toàn giữa máy tính của bạn và máy tính từ xa.


Core FTP LE

Download Core FTP LE

Core FTP LE là một phần mềm cho Windows dùng để truyền tải các file theo phương thức FTP.


WinSCP

Download WinSCP

WinSCP giúp người dùng tải dữ liệu lên Server hoặc download dữ liệu từ Server về máy tính một cách nhanh chóng, an toàn.

  • Windows
  • 5.55 MB
  • 197
  • 5.7.4 Build 5553

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com