Sách - Tài liệu

Free Dict Finnish English

Download Free Dict Finnish English

Dictionary Finnish English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.


English Chinese Dictionary

Download English Chinese Dictionary

Bạn dễ dàng có thể tham khảo trên 50.000 từ với từ điển Anh – Trung Quốc (Từ điển offline) và MP3, 150,000 từ điển Anh – Anh (Từ điển offline). Đặc biệt là bạn có thể tìm kiếm một từ trong hai từ điển Anh hoặc Trung Quốc (hai trong một).


English Thai Dictionary

Download English Thai Dictionary

Bạn dễ dàng có thể tham khảo trên 50.000 từ với từ điển Anh – Thái Lan (Từ điển offline) và MP3, 150,000 từ điển Anh – Anh (Từ điển offline). Đặc biệt là bạn có thể tìm kiếm một từ trong hai từ điển Anh hoặc Thái (hai trong một).


Free Dict French Italian

Download Free Dict French Italian

Free Dict: French Italian là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.


LEO dictionary

Download LEO dictionary

LEO Dictionary cho phép bạn tìm kiếm, tra cứu từ trong tất cả các từ điển trực tuyến LEO.

  • Android
  • Khác nhau tùy theo thiết bị
  • 1.705
  • Khác nhau tùy theo thiết bị

Hebrew/English Translator

Download Hebrew/English Translator

Hebrew/English Translator là tiện ích hữu hiệu dành cho thiết bị Android để biên dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Anh. Nó cho phép bạn gõ văn bản thông qua bàn phím tiếng Do Thái và sau đó click nút “Translate” để biên dịch sang tiếng Anh. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng bàn phím tích hợp trong Android để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Do Thái.


Ebook Converter

Download Ebook Converter

Ebook Converter cho phép bạn chuyển đổi gần như tất cả định dạng file Ebook: ePub, FB2, Lit, LRF, MOBI, PDB, PDF, TCR, … rất dễ dàng và nhanh chóng.


Free Dict German English

Download Free Dict German English

Free Dict: German English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com