Giảng dạy

iSpring Suite

Download iSpring Suite

iSpring Suite 7 là bộ công cụ tiên tiến cho phép người sử dụng phát triển nội dung e-Learning đầy ấn tượng mà không cần có kỹ năng lập trình.


UniTest System

Download UniTest System

UniTest System là giải pháp toàn diện để hỗ trợ bạn trong quá trình thiết kế, quản trị và thực hiện các bài test.


LectureMAKER

Download LectureMAKER

LectureMAKER là phần mềm soạn giáo án điện tử và các nội dung e-Learning miễn phí ngay trên Windows PC của bạn.


3D World Map

Download 3D World Map

3D World Map cung cấp thông tin về vị trí địa lý được xác định với các thông số về kinh tuyến, vĩ tuyến và độ cao so với mặt nước biển, diện tích, dân số…


ACD/ChemSketch Freeware

Download ACD/ChemSketch Freeware

ACD/ChemSketch Freeware là một bộ công cụ giúp người dùng vẽ các mô hình hóa học cũng như các quy trình khi thực hiện một công thức hóa học.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com