Nén tệp tin

JPEGmini

Download JPEGmini

JPEGmini là ứng dụng nén hình ảnh với thao tác đơn giản, nhanh chóng giảm đến 80% dung lượng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.


WavPack

Download WavPack

WavPack là ứng dụng hỗ trợ giải nén các tập tin âm thanh nhanh chóng và hiệu quả


TeraCopy

Download TeraCopy

TeraCopy sẽ giúp bạn tăng tốc độ sao chép khi phải thường xuyên chuyển lượng lớn dữ liệu và phải dừng lại quá trình để thực hiện những nhiệm vụ chuyên sâu.


SugarSync

Download SugarSync

SugarSync là một ứng dụng hữu hiệu giúp người dùng đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị và máy tính khác nhau


PeaZip

Download PeaZip

PeaZip là một trong năm công cụ nén file đa chức năng mạnh nhất hiện nay trên thế giới


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com