Phiên bản

7.00

Dung lượng

5.3 MB

Bản quyền

Miễn phí dùng thử (30 ngày) - Giá: 499.95 USD

Lượt tải

3.040

Hệ điều hành

Windows

Convert PowerPoint

Convert PowerPoint là một trong những chương trình có khả năng chuyển đổi qua lại giữa các định dạng PPS hay PPT (Power point) và còn có tác dụng chuyển đổi qua lại giữa các định dạng doc, txt, rtf,… sang định dạng pdf, bmp, jpeg…

Nếu bạn cần chuyển đổi hàng ngàn tập tin với một loạt các loại tập tin nằm trong nhiều thư mục trong một thời gian ngắn, đây là công cụ. Nếu bạn yêu cầu công việc chuyển đổi phức tạp được thực hiện trên cơ sở thường xuyên được xây dựng trong lịch trình Convert PowerPoint sẽ làm cho nó dễ dàng.

24ConvertPowerPoint400

Yêu cầu phần mềm / Cấu hình:

Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista

Ứng dụng tương tự


Adobe Presentergiúp chuyển đổi các slide PowerPoint sang dạng tài liệu thuyết trình và nội dung eLearning giàu media mà không mất đi môi trường PowerPoint.

Foxit Reader là một trong những phần mềm đọc file PDF phổ biến nhất hiện nay, cung cấp nhiều tính năng cần thiết đáp ứng nhu cầu của người sử dụng .

All in One PDF Writer có thể chuyển đổi XML, PPT, hình ảnh sang PDF, tạo file PDF từ Word, Excel, XML mà không cần sử dụng phần mềm Adobe Acrobat.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com