Mất hết driver trên máy tính sau khi cài lại Windows, phải làm sao?

Do bất cẩn tôi đã không sao lưu driver của phần cứng trên máy tính trong khi cài đặt lại Windows. Giờ tôi phải làm sao để cài đặt lại driver khi mà đĩa driver đã không còn nữa.

Do máy tính hoạt động chậm chạp và ì ạch, tôi đã nhờ người cài mới lại Windows trên máy tính của mình, nhưng do sơ ý cả tôi lẫn người được nhờ đều quên không sao lưu lại driver trên máy tính.

Mất hết driver trên máy tính sau khi cài lại Windows, phải làm sao?
Làm sao để cài đặt driver cho máy tính khi tôi không còn giữ đĩa driver đi kèm theo máy?

Do máy tính đã cũ nên tôi không còn giữ đĩa driver đi kèm theo máy nên không thể cài lại driver phần cứng cho máy tính của mình.

Hiện tại do không có driver nên sử dụng rất bất tiện. Mong các độc giả Dân trí tư vấn giúp cách để xử lý vấn đề này.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com