Giáo dục

Conjugate Spanish Verbs

Download Conjugate Spanish Verbs

Conjugate Spanish Verbs là ứng dụng giúp bạn nắm vững cách chia động từ tiếng Tây Ban Nha. Công cụ sử dụng những phương pháp học tập dễ hiểu để chia động từ hiệu quả hơn.


French English Dictionary

Download French English Dictionary

French English Dictionary là bộ từ điển miễn phí trên điện thoại Android. Từ điển Anh – Pháp có hơn 43.000 mục, từ điển Pháp – Anh có hơn 36.000 mục.


Learn 50 languages

Download Learn 50 languages

50languages gồm có 100 bài học cung cấp vốn từ vựng cơ bản những cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ có thể học cách nói các câu ngắn một cách trôi chảy với các tình huống trong cuộc sống thực tế mà không cần có sẵn kiến thức.


German Verbs

Download German Verbs

German Verbs là công cụ lý tưởng để trình duyệt và tìm kiếm cách chia các động từ tiếng Đức phổ biến nhất dành cho các sinh viên học tiếng Đức ở mọi cấp độ.

 • Android
 • Khác nhau tùy theo thiết bị
 • 1.366
 • Khác nhau tùy theo thiết bị

Italian Verbs

Download Italian Verbs

Italian Verbs là công cụ lý tưởng để trình duyệt và tìm kiếm cách chia các động từ tiếng Italia phổ biến nhất dành cho các sinh viên học tiếng Italia ở mọi cấp độ.

 • Android
 • Khác nhau tùy theo thiết bị
 • 2.904
 • Khác nhau tùy theo thiết bị

Spanish Verbs

Download Spanish Verbs

Spanish Verbs là công cụ lý tưởng để trình duyệt và tìm kiếm cách chia các động từ tiếng Tây Ban Nha phổ biến nhất dành cho các sinh viên học tiếng Tây Ban Nha ở mọi cấp độ.

 • Android
 • Khác nhau tùy theo thiết bị
 • 1.481
 • Khác nhau tùy theo thiết bị

English Verbs

Download English Verbs

French Verbs là công cụ lý tưởng để trình duyệt và tìm kiếm cách chia các động từ tiếng Pháp phổ biến nhất dành cho các sinh viên học tiếng Pháp ở mọi cấp độ.

 • Android
 • Khác nhau tùy theo thiết bị
 • 1.618
 • Khác nhau tùy theo thiết bị

HomeWork

Download HomeWork

HomeWork không phải là một ứng dụng thú vị mà đó là một ứng dụng hữu ích hướng vào những đứa trẻ lớn tuổi. Ứng dụng này miễn phí cho phép người dùng có thể lên lịch trình làm bài tập và học bài, nhắc nhở thiết lập, sửa đổi kế hoạch kỳ thi và quản lý thời gian hiệu quả hơn. Ứng dụng hoạt động tốt trên thiết bị tablet, hỗ trợ màn hình góc rộng và rất trực quan khi sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com