iOS


3 game di động, doanh thu 2,3 tỷ USD

3 game di động, doanh thu 2,3 tỷ USD

  • 12/03/2016 08:23

Hãng làm game di động Phần Lan, Supercell, vừa qua đã công bố một số thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015.
Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com