Anti virus - Bảo mật

Xvirus Personal Guard

Download Xvirus Personal Guard

Sử dụng Xvirus Personal Guard là một ý tưởng tốt để bảo vệ máy tính của bạn khỏi Spyware, Adware, Trojan, Keylogger, Bot, Worm,…


Keylogger Detector

Download Keylogger Detector

Keylogger Detector cung cấp cho bất kì máy tính nào với bảo vệ mạnh mẽ chống lại hầu hết các phần mềm giám sát hoạt động ẩn danh


SnoopFree Privacy Shield

Download SnoopFree Privacy Shield

chương trình SnoopFree Privacy Shield có thể giúp bạn ngăn chặn keylogger mọi lúc mọi nơi khi làm việc trong mọi môi trường …


All In One Keylogger

Download All In One Keylogger

All In One Keylogger là ứng dụng cho phép bạn bí mật theo dõi mọi hoạt động máy tính và tự động gửi file log đến địa chỉ email hoặc tài khoản FTP của mình.


The Best Keylogger

Download The Best Keylogger

The Best KeyLogger cho phép bạn đọc và xem mọi thứ xảy ra trên máy tính của mình khi bạn không có mặt ở đó


Actual Keylogger

Download Actual Keylogger

Actual Keylogger là phần mềm có thể chạy ẩn trong background và tự động ghi lại tất cả những lần nhấn phím (bao gồm cả Alt, Ctrl và các phím chức năng khác)


KeyProwler Keylogger

Download KeyProwler Keylogger

KeyProwler Keylogger là một phụ kiện dễ dàng cài đặt và sử dụng quản lý máy tính cho Windows cho phép bạn điều khiển màn hình của bất kỳ máy tính nào.


SpyShelter Premium

Download SpyShelter Premium

SpyShelter Premium giám sát những điểm yếu, dễ bị tổn thương trong hệ thống máy tính của bạn để đảm bảo rằng ngay cả các keylogger cao cấp nhất cũng bị chặn


Revealer Keylogger Free

Download Revealer Keylogger Free

Revealer Keylogger Free là công cụ hoàn toàn miễn phí cho phép người dùng theo dõi và giám sát mọi hoạt động trên máy tính của mình


Comodo i-Vault

Download Comodo i-Vault

Comodo i-Vault có khả năng tự động lưu giữ tài khoản, mật khẩu của bạn và được ví như một cuộc cách mạng hóa trong phương cách quản lý và bảo mật thông tin


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com