Anti virus - Bảo mật

LightLogger

Download LightLogger

LightLogger là phần mềm giám sát máy tính, cho phép bạn theo dõi những gì đang xảy ra trên máy tính của bạn.


Best Free Keylogger

Download Best Free Keylogger

Best Free Keylogger là phần mềm giám sát máy tính chuyên nghiệp cho phép bạn theo dõi và ghi lại mọi hoạt động trên máy tính.


KeyScrambler Personal

Download KeyScrambler Personal

KeyScrambler Personal là một plug-in hữu ích dành cho trình duyệt web giúp người dùng ngăn chặn các phần mềm keylogger không ghi lại dữ liệu mà họ gõ …


TurboCrypt

Download TurboCrypt

TurboCrypt có thể mã hóa ký tự bàn phím trước khi malware ghi lén bàn phím hoặc chụp màn hình có cơ hội ghi lại cái gì đang nhập vào.


Family Keylogger

Download Family Keylogger

Family Keylogger cho phép bạn giám sát người dùng chung máy tính với mình đã làm gì khi bạn không có ở đó…


Screenshot Keylogger

Download Screenshot Keylogger

Screenshot Keylogger là một phần mềm keylogger tuyệt hảo nó có thể ghi lại các phím bấm, clipboard, screenshot, các ứng dụng và các website.


Oversight System Sentinel

Download Oversight System Sentinel

Oversight System Sentinel là chương trình sẽ giúp bạn chống lại spyware, adware, mail giả mạo, keyloggers, hijackers, rootkits, trojans…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com