Chat

Teamspeak Client

Download Teamspeak Client

Teamspeak Client là phần mềm trò chuyện miễn phí qua Internet với rất nhiều chức năng khác nhau.


Raptr Client

Download Raptr Client

Raptr Client là phần mềm hỗ trợ nhiều tài khoản chat phổ biến như: Yahoo!, Facebook, Gtalk, ICQ, MSN, AIM, Xfire, Steam, Xbox Live và Playstation.


Bopup Messenger

Download Bopup Messenger

Bopup Messenger có thể giúp người dùng văn phòng và các tổ chức ở bất kì nơi nào có thể sắp xếp và cải thiện mạng chat IM

  • Windows
  • 1.83 MB
  • 1.590
  • 6.5.5.11226

Simkl

Download Simkl

Simkl là một ứng dụng cho phép bạn lưu lại tất cả lịch sử chat và giữ chúng trên “mây”.


Comodo Unite

Download Comodo Unite

Comodo Unite là phần mềm cho phép bạn chia sẻ tập tin, chơi game, chat và nhiều hơn nữa theo nhóm.

  • Windows
  • 16.47 MB
  • 2.238
  • 3. 0. 2. 0

Express Talk

Download Express Talk

Express Talk là phần mềm cho phép bạn thực hiện các cuộc gọi video sử dụng công nghệ VoIP đến người dùng ở bất cứ đâu trên thế giới.


Yahoo Messenger Hider

Download Yahoo Messenger Hider

Yahoo Messenger Hider là phần mềm nó cho phép bạn để ẩn tất cả các cửa sổ chat của bạn đang hoạt động.


IMVU

Download IMVU

IMVU là phần mềm chat trực tuyến có thể tạo ra nhân vật 3d với nhiều phong cách khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com