Mail

AJAX Yahoo! Mail

Download AJAX Yahoo! Mail

AJAX Yahoo! Mail có thể tăng tốc việc xem e-mail bằng cách mở nó ngay trên trang Inbox, chương trình sẽ thêm một nút hình dấu “+” bên cạnh mail của bạn.


Eudora

Download Eudora

Eudora là chương trình quản lý mail tốt nhất cho những ai có nhiều email. Nó là cả phần mềm quản lý thư cực kì hiệu quả với nhiều chức năng tuyệt vời.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com