Font chữ

FontViewOK

Download FontViewOK

FontViewOK là phần mềm dùng để hiển thị nhanh các font được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể in ra danh sách các font nếu cần thiết.


Font Fitting Room Deluxe

Download Font Fitting Room Deluxe

Font Fitting Room Deluxe là một tiện ích giúp bạn có thể quản lý các font chữ trong hệ thống của bạn cả kích hoạt và không kích hoạt (active/deactive)


FontCreator

Download FontCreator

FontCreator là chương trình biên tập font chữ cho phép người dùng tạp và biên tập dạng chữ chuẩn…


Halloween Fonts

Download Halloween Fonts

Halloween Fonts là mẫu font chữ Halloween rất độc đáo để trang hoàng hoặc để tạo ra các tác phẩm độc đáo để làm quà tặng.


MW-Fonts

Download MW-Fonts

MW-Fonts là phần mềm miễn phí rất “nhí” giúp ta nhận biết rất nhanh chóng kiểu dáng các phông chữ (font) được cài trong máy của bạn.


FontDoctor for Windows

Download FontDoctor for Windows

FontDoctor for Windows sinh ra để cứu lấy các font chữ do chính bạn thiết kế ra hoặc sưu tập được mà bạn chẳng may xóa mất.


Font Drago

Download Font Drago

Font Drago gồm 7 font Drago ấn tượng, đẹp và rất độc. Nét chữ toát lên vẻ mạnh mẽ, hùng dũng của 1 con rồng.


Font Install & Backup

Download Font Install & Backup

Font Install and Backup (FB) là công cụ FB thì việc sao lưu và phục hồi font chữ của bạn sẽ trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.


FontPage

Download FontPage

FontPage là một tiện ích giúp quản lý các phông chữ trên máy tính của bạn, rất hữu ích nhất là cho những dân đồ họa và sưu tầm font.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com