Mail

Spiffy

Download Spiffy

Spiffy là một trình thông báo Gmail dễ sử dụng, nó hỗ trợ lên đến 2 tài khoản và sẽ hiển thị thông báo bất cứ khi nào bạn nhận được một email mới.


Koma-Mail

Download Koma-Mail

Koma mail là một trình mail client portable nhỏ gọn mà bạn có thể “xách theo bên mình”.


Subscribe Emails

Download Subscribe Emails

Subscribe Emails sẽ giúp bạn quản lý việc đăng kí vào các danh sách email (email mailing list) trên các website.


OutlookEX Recovery

Download OutlookEX Recovery

OutlookEX Recovery là công cụ khôi phục tập tin .dbx vô tình xóa từ thư mục Outlook Express một cách dễ dàng và nhanh chóng.


PopTray

Download PopTray

PopTray là một chương trình thông báo email nhỏ và nhiều chức năng, có thể nhận biết email mới từ những account dùng chuẩn POP.


Docstoc OneClick

Download Docstoc OneClick

Docstoc OneClick cho phép người dùng gửi e-mail những văn bản lớn mà không cần attach (đính kèm) file.


Blogger for Word

Download Blogger for Word

Blogger for Word thì bạn có thể chia sẻ rất nhiều thứ cho bạn bè của mình, từ những cảm xúc, suy nghĩ đến những câu chuyện đời thường.


DynAdvance Notifier

Download DynAdvance Notifier

DynAdvance Notifier (DN) là chương trình giúp người dùng kết nối ngay lập tức với các tài khoản web mail của mình để kiểm tra thư mới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com