Mail

OE-Mail Recovery

Download OE-Mail Recovery

OE-Mail Recovery là chương trình phục hồi lại các email bị hư hỏng dạng file .dbx lưu trữ trong chương trình mail Microsoft Outlook Express và các thư mục trên ổ đĩa cứng.


SpamEater Pro

Download SpamEater Pro

SpamEater có nhiều tuỳ chọn để người dùng thiết lập, xác định spam mail nhanh chóng với độ chính xác rất cao.


Mozilla Thunderbird Portable

Download Mozilla Thunderbird Portable

Mozilla Thunderbird Portable giúp bạn truy cập vào email nhanh hơn, và sử dụng dễ dàng hơn với bộ lọc thư rác thông minh, được xây dựng trong RSS Reader.


Mail Commander

Download Mail Commander

Mail Commander – chương trình duyệt thư điện tử tương tự Outlook Express, nhưng giao diện đồ họa thoáng hơn, tốc độ gửi thư nhanh hơn.


gAttach

Download gAttach

gAttach cho phép bạn dễ dàng gán file vào những messages trong Gmail hoặc Google Apps Mail.


ABC Outlook Express Backup

Download ABC Outlook Express Backup

ABC Outlook Express Backup là một công cụ dễ sử dụng cho phép bạn sao lưu và khôi phục dữ liệu Outlook Express của bạn.


SendPhotos Gold

Download SendPhotos Gold

SendPhotos cho phép bạn tổ chức, tiết kiệm và tự động đồng bộ hóa hình ảnh của bạn với các kho lưu trữ trực tuyến của bạn và máy tính của bạn.


Amic Email Backup

Download Amic Email Backup

Amic Email Backup là chương trình hỗ trợ việc sao lưu email từ các chương trình quản lí email như Outlook, Outlook Express, và Eudora…


CheckP3

Download CheckP3

CheckP3 là chương trình gởi nhận email với nhiều tính năng. Hỗ trợ các tài khoản POP3, IMAP4, Hotmail, Firewall, chống thư rác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com