Lập trình

RegexBuddy

Download RegexBuddy

RegexBuddy là một phần mềm hoàn hảo để làm việc với những biểu thức. Nó dễ dàng tạo ra các biểu thức phù hợp và chính xác theo những gì bạn muốn


HTML-Optimizer Pro

Download HTML-Optimizer Pro

HTML-Optimizer Pro là một chương trình tiện ích mã nguồn HTML, qua đó khiến cho website của bạn có được tốc độ nhanh và ổn định hơn…


HTML2PHP Converter

Download HTML2PHP Converter

HTML2PHP Converter là một công cụ hữu ích và dễ sử dụng để chuyển đổi mã HTML sang ngôn ngữ lập trình PHP và ASP Script.


DzSoft PHP Editor

Download DzSoft PHP Editor

DzSoft PHP Editor là một công cụ mạnh và hiệu quả được dùng để viết và chạy thử các trang web bằng PHP & HTML.


DzSoft Perl Editor

Download DzSoft Perl Editor

DzSoft Perl Editor là một công cụ để viết, soạn thảo và gỡ lỗi (debug) ngôn ngữ kịch bản Perl/CGI.


Microsoft Visual Studio Ultimate 2012

Download Microsoft Visual Studio Ultimate 2012

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 là giải pháp mạnh mẽ để hỗ trợ các nhóm thiết kế và tạo ra những ứng dụng chất lượng cao để thỏa mãn nhu cầu người sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com