Lập trình

ExeScript

Download ExeScript

ExeScript là một chương trình cho phép chuyển đổi các file batch (.bat), Visual Basic, JScript, WSF, WSH và HTA script sang các file chạy được (.exe).


AllWebMenus Pro

Download AllWebMenus Pro

AllWebMenus Pro là một chương trình chạy trên nền DHTML/Java giúp bạn tạo ra các menu đẹp mắt dành web của bạn mà không cần biết nhiều về lập trình web.


MiniBB

Download MiniBB

MiniBB là phần mềm mã nguồn mở và hoạt động hoàn toàn độc lập. Nó cho phép tạo ra các diễn đàn theo phong cách riêng, được viết bằng PHP


XAMPP

Download XAMPP

XAMPP – đối với hầu hết những người lập trình, các nhà phát triển ứng dụng web trực tuyến, ứng dụng này đã trở thành một phần không thể thiếu…


oXygen XML Diff

Download oXygen XML Diff

oXygen XML Diff – một giải pháp toàn diện dành với việc so sánh, kết hợp các file XML…


RJ TextEd Portable

Download RJ TextEd Portable

RJ TextEd Portable là một trình biên tập nguồn Unicode, văn bản và nguồn đầy đủ về tính năng với hỗ trợ Unicode, làm nổi bật cú pháp và tập hợp mã.

  • Windows
  • 28.87 MB
  • 1.981
  • 8.70 beta 1

HelpNDoc Personal Edition

Download HelpNDoc Personal Edition

HelpNDoc Personal Edition là một giải pháp phần mềm hiệu quả chuyên dùng để tạo ra các file Help, sách và tài liệu hướng dẫn sử dụng chuyên nghiệp.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com