Phiên bản

1.8.3

Dung lượng

143.43 MB

Bản quyền

Miễn phí

Lượt tải

2.754

Hệ điều hành

Windows

XAMPP

XAMPP – đối với hầu hết những người lập trình, các nhà phát triển ứng dụng web trực tuyến, ứng dụng này đã trở thành một phần không thể thiếu…

2011_a4wshot1_400

Apache Friends đã phát triển ứng dụng XAMPP phiên bản 1.8.2 dành riêng cho nền tảng Windows, bộ tổ hợp này bao gồm các thành phần sau:

 • Apache 2.4.4
 • MySQL 5.5.31
 • PHP 5.4.16
 • Perl 5.16.3
 • ProFTPD 1.3.4c
 • phpMyAdmin 4.0.4
 • OpenSSL 1.0.1e
 • GD 2.0.35
 • Freetype 2.4.8
 • libjpeg 8d
 • libpng 1.5.9
 • gdbm 1.8.3
 • zlib 1.2.8
 • expat 2.0.1
 • Sablotron 1.0.3
 • libxml 2.8.0
 • libxslt 1.1.28
 • Ming 0.4.5
 • Webalizer 2.23-05
 • pdf class 0.11.7
 • ncurses 5.9
 • mod_perl 2.0.8
 • FreeTDS 0.91
 • gettext 0.18.1.1
 • IMAP C-Client 2007e
 • OpenLDAP (client) 2.4.21
 • mhash library 0.9.9.9
 • mcrypt library 2.5.8
 • cURL 7.30.0
 • SQLite 2.8.17 (for PHP4 + PHP5)
 • SQLite 3.7.17 (for PHP5 PDO SQLite)
 • libapreq 2.12
 • eAccelerator 0.9.6.1
 • FPDF 1.7
 • bzip2 (library) 1.0.6
 • ICU4C Library 4.8.1
 • APR 1.4.6
 • APR-utils 1.5.1

Chú ý: đối với những người sử dụng chương trình McAfee Antivirus, khi tải về máy những file hoặc những gói package định dạng gzip thì sẽ nhận được cảnh báo có chứa Virus, người sử dụng nên bỏ qua những cảnh báo nhầm này.

Yêu cầu phần mềm / Cấu hình:

Windows 98/2000/XP/Vista/7/NT

Ứng dụng tương tự


Java Development Kit (JDK) 8 là một tập hợp những công cụ phần mềm dành cho các nhà phát triển phần mềm, dùng để viết những applet Java hay ứng dụng Java.

Microsoft Kodu Game Lab là phần mềm miễn phí cho phép các em nhỏ có thể lập trình và viết nên trò chơi của chính mình với sự hỗ trợ của ngôn ngữ Kodu.

Visual Studio Express 2013 tổ hợp các công cụ để giúp bạn tạo ứng dụng cho nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows 8.1, Windows Phone, web hoặc cloud.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com