Phiên bản

7.0

Dung lượng

41.2 MB

Bản quyền

Miễn phí

Lượt tải

2.905

Hệ điều hành

iOS

Thiết bị

/

Tips & Tricks for iOS – iOS 6 Edition – Mẹo sử dụng iOS 6

Tips & Tricks for iOS – iOS 6 Edition là phần mềm hướng dẫn sử dụng chi tiết iOS 6 trên iPhone/iPad.

Tips & Tricks for iPhone – iOS 6 Edition bao gồm hơn 300 mẹo vặt thuộc 9 nhóm khác nhau.

Nhóm:

* iOS 6
* iOS 5
* Get into It
* Security
* Battery
* Safari
* Mail
* Media
* How to Solve Problems
* Special Tricks 

Minh Lộc

Ứng dụng tương tự


This is English – Vietnamese and Vietnamese – English Dictionary (điển Anh-Việt và Việt-Anh), containing 205000 translation articles.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com