Phiên bản

3.2

Dung lượng

39.9 MB

Bản quyền

Miễn phí

Lượt tải

2.979

Hệ điều hành

iOS

Đánh giá

4.5 / 6 lượt

Thiết bị

/

French-Vietnamese & Vietnamese-French Dictionary for iPhone and iPad

Features:

– Extremely fast startup and searching
– Instant search while typing
– Support history & favorites list
– Works offline: NO internet connection required
– Retina display support
– Clear design, friendly interface
– French-Vietnamese Dictionary: 47454 definitions
– Vietnamese-French Dictionary: 38353 definitions
– French-English Dictionary: 35247 definitions
– English-French Dictionary: 20070 definitions
– English-Vietnamese Dictionary: 103872 definitions
– Vietnamese-English Dictionary: 23432 definitions

Từ điển Pháp-Việt và Việt-Pháp cho iPhone/iPod touch

Các chức năng:

– Mở chương trình và tra từ cực nhanh
– Vừa nhập vừa liệt kê kết quả
– Hỗ trợ lịch sử tra từ, ghi chú
– Tra từ không cần kết nối internet
– Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
– Từ điển Pháp-Việt: 47454 mục từ
– Từ điển Việt-Pháp: 38353 mục từ
– Từ điển Pháp-Anh: 35247 mục từ
– Từ điển Anh-Pháp: 20070 mục từ
– Từ điển Anh-Việt: 103872 mục từ
– Từ điển Việt-Anh: 23432 mục từ

Ứng dụng tương tự


This is English – Vietnamese and Vietnamese – English Dictionary (điển Anh-Việt và Việt-Anh), containing 205000 translation articles.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com