Phiên bản

3.2

Dung lượng

42.0 MB

Bản quyền

Miễn phí

Lượt tải

2.950

Hệ điều hành

iOS

Đánh giá

3.5 / 14 lượt

Thiết bị

/

English-Vietnamese & Vietnamese-English Dictionary for iPhone, iPod touch and iPad with clear design, friendly interface, simple search functionality and speaking module for English keywords make learning foreign language easier than ever.

► Noteworthy:
• Extremely fast startup and searching
• Instant search while typing
• Vietnamese input
• Retina display support
• Clear design, friendly interface

► Built-in dictionaries:
• English-Vietnamese Dictionary: 103872 definitions with voice pronunciation system
• Vietnamese-English Dictionary: 23432 definitions
• WordNet with 87379 definitions
• Thesaurus with 20003 definitions

►Advanced functions
• Favorites & History list
• Online Translation for 36 languages
• Notes for learning words

►Works offline: NO internet connection required except online translation.

Từ điển Anh-Việt và Việt-Anh cho iPhone/iPod touch có phát âm tiếng Anh. Tra từ nhanh và không cần kết nối internet.

► Các chức năng:
• Mở chương trình và tra từ cực nhanh
• Vừa nhập vừa liệt kê kết quả
• Tra từ không cần kết nối internet
• Hỗ trợ bàn phím tiếng Việt

► Từ điển offline:
– Từ điển Anh-Việt: 103872 mục từ, có phát âm
– Từ điển Việt-Anh: 23432 mục từ
– Từ điển Anh-Anh: 87379 mục từ
– Đồng nghĩa và trái nghĩa: 20003 mục từ

► Tiện ích
• Tra từ trực tiếp ngay trong nghĩa
• Danh sách từ ghi nhớ
• Danh sách từ vừa tra

► Dịch Online
• Hỗ trợ dịch Online cho 36 ngôn ngữ trên thế giới.

Ứng dụng tương tự


This is English – Vietnamese and Vietnamese – English Dictionary (điển Anh-Việt và Việt-Anh), containing 205000 translation articles.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com