FTP

FTPGetter 3 Professional

Download FTPGetter 3 Professional

Chương trình FTPGetter 3 Professional sẽ tự động hóa quá trình truyền thông FTP và SFTP để đưa phương pháp thủ công trở thành lạc hậu


FTP Commander Deluxe

Download FTP Commander Deluxe

FTP Commander Deluxe được thiết kế cho các nhà quản lý mạng và có tính năng chuyên nghiệp như những chương trình khác và còn thêm một số chức năng nữa.


AutoFTP Service

Download AutoFTP Service

AutoFTP Service là ứng dụng truyền tải file có chức năng hỗ trợ bạn thực hiện quá trình truyền tải dữ liệu theo lịch trình định sẵn.


Wing FTP Server

Download Wing FTP Server

Wing FTP Server là một file server hoạt động trên mọi nền tảng, tiện ích được đặc trưng bởi tốc độ, khả năng tin cậy, tính tùy chỉnh và sự thân thiện.


Sysax Multi Server

Download Sysax Multi Server

Sysax Multi Server là sự kết hợp thành một sản phẩm giữa Secure FTP Server và SSH2 Secure Shell Server.


WebDrive

Download WebDrive

WebDrive giúp việc truyền file từ ổ cứng nội bộ trở nên đơn giản.


WinSCP Portable

Download WinSCP Portable

WinSCP là một tiện ích SFTP, FTP client, mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows. Nó giúp truyền tải file an toàn giữa máy tính của bạn và máy tính từ xa.


RaidenFTPD

Download RaidenFTPD

RaidenFTPD là một máy chủ FTP dễ sử dụng cho Windows. Không chỉ các tính năng cơ bản; nó còn có những tính năng khác như là SSL/TLS, UTF8, UpnP NAT.


Core FTP LE

Download Core FTP LE

Core FTP LE là một phần mềm cho Windows dùng để truyền tải các file theo phương thức FTP.


AceFTP

Download AceFTP

AceFTP là một phần mềm cho phép bạn truyền tải các file từ hệ thống của mình tới một Internet Server theo giao thức truyền tệp FTP.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com